هسته اولیه شرکت مهندسین مشاور پارس آرایه (سهامی خاص) ، با حضور عمده اعضاء فعلی این مشاور در سال 1370، شکل گرفته وفعالیت حرفه ای خود را در عرصه های مختلف معماری ،شهرسازی ،طراحی شهری وبرنامه ریزی منطقه ای آغاز نموده است .

این مجموعه پس از قریب به 16 سال فعالیت مستمر حرفه ای وتجربه تهیه بیش از یکصد و پنجاه طرح مختلف شهری ،منطقه ای ومعماری در سال 1383 ،با ایجاد تحول عمده در ساختار اداری خود، با حفظ عمده ی اعضاء قدیمی اقدام به ایجاد وراه اندازی شرکت مهندسین مشاور پارس آرایه – شیراز ، نمود. مهندسین مشاور پارس آرایه ،در سال 1384 موفق به اخذ گواهینامه ی صلاحیت خدمات مشاوره در تخصصهای معماری وشهرسازی از سازمان مدیریت وبرنامه ریزی گردیده ودر سال 1386 موفق به اخذ صلاحیت در تخصص ساماندهی و توانمندسازی بافتهای فرسوده و سکونتگاههای غیر رسمی گردیده ودرحال اخذ گواهینامه صلاحیت خدمات مشاوره در رشته مطالعات جغرافیایی وبرنامه ریزی فضایی می باشد که قریب به 90 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است ودرسال 1387موفق به اخذ گواهینامه بین المللی استاندارد ISO 9001-2008 گردید .

شرکت مهندسین مشاور پارس آرایه از 5 گروه تخصصی اصلی تشکیل شده که عبارتند از:

1- گروه معماری وطراحی منظر وطراحی داخلی

2- گروه شهرسازی

3- گروه طراحی شهری

4- گروه مطالعات جغرافیایی و برنامه ریزی فضایی

5- گروه ساماندهی وتوانمند سازی بافتهای فرسوده شهری

در حال حاضر، آتلیه تخصصی طراحی شهری به صورت ویژه در این شرکت راه اندازی و مشغول فعالیت است.

این مهندسین مشاور تاکنون بیش از یکصدو پنجاه طرح متنوع ومختلف را در سطوح ملی، منطقه ای ومحلی به انجام رسانده که بسیاری از آنها اجرا ویا در دست اجرا می باشند.
شرح مختصری از مهمترین پروژه های در دست انجام وانجام شده ی این مشاور دراین سایت قابل رؤیت است.

مهندسین مشاور پارس آرایه علاوه بر پرسنل متخصص تمام وقت خود در تهیه طرحها وپروژه های مختلف متناسب با ماهیت طرح از خدمات مشاوره ای ، متخصصین با تجربه وبا سابقه ی استان وکشور بهره می گیردکه درستون آشنایی با اعضاء شرکت برخی از این افراد معرفی شده اند.
شرکت مهندسین مشاور پارس آرایه ،علاوه بر فعالیتهای حرفه ای خود ،در زمینه های پژوهشی وتحقیقاتی نیز فعالیت می نماید ودر صدد راه اندازی نشریه تخصصی معماری و شهرسازی در آینده نزدیک می باشد.

سهامداران شرکت :

1  - مهندس نصراله دهقان 35 سهم    4- مهندس کامران قهرمانی 5 سهم
2 - مهندس حسین فهیمی زاده 30 سهم   5- مهندس سید حسین معینی 5 سهم
 3 - دکتراحمد کریمی 20سهم    6- مهندس یعقوب انصاری 5 سهم

لیست همکاران و کارشناسان کلیدی و لیست مهمترین پروژه های تهیه شده توسط این مهندسین مشاور در لینک پروژه های انجام شده این سایت قابل رویت می باشد.